Op donderdag 3 november vond de online platformbijeenkomst 'Veiligheid in Gezinnen' plaats. Ruim 100 deelnemers beoordeelden de bijeenkomst met een gemiddelde van ruim 4 (van 5) sterren.

Na een korte toelichting op actuele ontwikkelingen binnen het IAG-platform door interim voorzitter Ria Jaspers (Saxion Hogescholen) en coördinator Heleen Hamberg, vertelde Heidi Offerman van Drakentemmers over hun organisatie. Aansluitend was het woord aan Hester Mobach, GZ-psycholoog, behandelaar bij De Waag en docent bij Drakentemmers.

Hester besprak in een interactieve presentatie onder meer intergenerationele overdracht van (on)veiligheid in gezinnen. Ze ging in op systemische veiligheidstaxaties en risicotaxatie en het opstellen van een veiligheidsplan. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de driedeling in risicofactoren voor partnergeweld (acuut, statisch, dynamisch) en kenmerken van intieme terreur. Tot slot kwam de methodiek Switch aan bod. Switch is een integraal behandelplan om op een traumasensitieve manier de cirkel van geweldspatronen te doorbreken. 

Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen en casussen voor te leggen. 

Feedback IAG 3 11

Wil je meer weten over Drakentemmers? Ga dan naar hun website.