Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

De Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is voor gezinnen die te maken hebben met meerdere (ernstige) problemen. IAG heeft als doel dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen. De gezinnen worden gedurende gemiddeld vijf tot zeven maanden intensief begeleid door een post-hbo-opgeleide hulpverlener. De IAG-hulpverlener werkt samen met alle gezinsleden, geeft voorlichting en oefent (nieuw) gedrag om communicatiepatronen en relaties in het gezin te verbeteren.

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

De nieuwsbrief van december is verzonden!

Je leest 'm hier!

Inlogcode aanvragen?

Is jouw organisatie aangesloten bij IAG-platform Nederland (op deze pagina vind je de lijst van aangesloten organisaties)?
Dan kun je hier een inlogcode aanvragen om toegang te krijgen tot de IAG-tools.

Sluit jij aan bij de werkgroep Blended Care?

In juni jl. vond de platformbijeenkomst Blended Care plaats en daaruit is de wens voortgekomen om te onderzoeken hoe we Blended Care kunnen inbedden in de IAG-methodiek. Sluit jij aan bij de werkgroep?