Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

De Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is voor gezinnen die te maken hebben met meerdere (ernstige) problemen. IAG heeft als doel dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen. De gezinnen worden gedurende gemiddeld vijf tot zeven maanden intensief begeleid door een post-hbo-opgeleide hulpverlener. De IAG-hulpverlener werkt samen met alle gezinsleden, geeft voorlichting en oefent (nieuw) gedrag om communicatiepatronen en relaties in het gezin te verbeteren.

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

IAG-website gelanceerd!

Sinds 11 november 2021 is de website www.IAG-Nederland.nl officieel online! De lancering vond plaats tijdens IAG-congres 'Samen Vooruit'. 

Succesvol online IAG-congres

Grote belangstelling voor IAG-congres 'Samen Vooruit' op 11 november: ruim 300 IAG-hulpverleners en andere belangstellenden uit heel Nederland hebben online deelgenomen aan het congres.

Hulpverleners kunnen inlogcode aanvragen voor Tools

Ben je werkzaam als IAG-hulpverlener bij één van de deelnemende jeugdhulpinstellingen van IAG-platform Nederland, of werkzaam bij één van de deelnemende hogescholen? Vraag dan via je werkmail een inlogcode aan voor de pagina 'Tools'.