Meerdere (Nederlandse) onderzoeken laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die eraan bijdraagt dat gedragsproblemen bij kinderen verminderen en opvoedingsvaardigheden van ouders verbeteren. Ook over de uitvoering van IAG in praktijk en werkzame elementen is steeds meer bekend uit onderzoek. De belangrijkste resultaten van de onderzoeken naar effectiviteit, uitvoering en de werkzame elementen zijn hieronder te vinden, met doorverwijzingen naar de studies. Je kunt het type onderzoek en publicatievorm selecteren via het venster 'categorieën'; standaard zie je alles.

Mede op basis van de onderzoeksresultaten, is IAG erkend met 'eerste aanwijzingen voor effectiviteit' door de Erkenningscommissie Interventies en als dusdanig terug te vinden in de databank Effectieve Jeudginterventies.

Nederlands onderzoek
Internationaal onderzoek
Effectonderzoek
Wetenschappelijk artikel
Rapport

Uit verschillende onderzoeken naar de effectiviteit, blijkt dat IAG eraan bijdraagt dat gedragsprobelemen bij kinderen verminderen en opvoedingsvaardigheden van ouders verbeteren.

Nederlands onderzoek
Procesevaluatie
Rapport
Praktijkonderzoek

In de afgelopen jaren was er in onderzoek ook aandacht voor de (programmagetrouwe) uitvoering van IAG.

Nederlands onderzoek
Werkzame elementen
Rapport

In de afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over werkzame elementen voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen.