IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen. Deze vorm van ambulante behandeling wordt ingezet voor gezinnen met kinderen tot 18 of 23 jaar, waar (ernstige) problemen bestaan op meerdere levensgebieden tegelijk, waardoor gezond en veilig opgroeien bedreigd wordt. In de behandeling wordt veel aandacht besteedt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met alle gezinsleden. Vanuit een open, positieve en niet-veroordelende houding sluit de IAG-hulpverlener aan bij de wensen, ervaringen en belevingen van alle gezinsleden. Op meerdere momenten in de week werkt de hulpverlener intensief samen met alle gezinsleden, geeft voorlichting en oefent (nieuw) gedrag  om communicatiepatronen en relaties in het gezin te verbeteren. Het sociale netwerk en belangrijke personen uit de omgeving van het gezin worden actief in de behandeling betrokken. De behandeling is erop gericht om de gedragspatronen en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de opvoedvaardigheden van de ouders te verbeteren.

IAG is bedoeld voor gezinnen die te maken hebben met meerdere (ernstige) problemen. IAG heeft als doel dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen.

De IAG-hulpverlener is een post-hbo opgeleide gezinsbehandelaar of sociaal werker, die over de basiscompetenties beschikt om IAG uit te kunnen voeren, waaronder: communicatief, samenwerkingsgericht, autonoom, cultuursensitief, resultaatgericht en reflectief.

IAG-platform Nederland is een netwerk van ruim 45 jeugdhulpinstellingen en vijf hogescholen en een opleidingsinstituut, die samenwerken aan de kwaliteit en uitvoering van IAG in Nederland (en Vlaanderen). Het platform draait voor en door de participanten.

Voor IAG-hulpverleners zijn verschillende tools en (methodische) hulpmiddelen beschikbaar die de kwaliteit van het werken met gezinnen in praktijk helpen ondersteunen. Hieronder staan de openbaar beschikbare tools. De overige tools zijn bereikbaar na inloggen.