Lees hier de nieuwsbrief

Op 10 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur vindt bij het CODA in Apeldoorn het IAG inspiratiecongres plaats met als centrale thema de positionering van IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. In diverse workshops gaan we aan de slag met verschillende tools en hulpmiddelen die worden ingezet door de IAG-er. 

Op 11 juni vindt van 12.00-14.00 uur de online platformbijeenkomst Empowerment met Harm Damen (Senior onderzoeker lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg HAN | Programmaleider Jeugdhulp & Arbeid en Organisatie Bureau Pouwels) plaats

Welke zorgaanbieders (met IAG en vaktherapeuten in dienst) doen met ons mee?
Vanuit het lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn we bezig met een subsidie-aanvraag.

Lees hier de nieuwsbrief

Februari 2023 zijn wij, Marjo en Miranda gestart bij het IAG-platform Nederland. We hebben in dit jaar meer dan 10 nieuwe organisaties mogen verwelkomen als participant bij het platform. Ook zijn we intensiever gaan samenwerken met de 5 Hogescholen middels het bijwonen van de overleggen en de daaruit voortvloeiende communicatie. 
Op LinkedIn zijn we zichtbaarder geworden en hebben we inmiddels 534 volgers. 

De stuurgroepleden, coördinator, en communicatieadviseur van het IAG-platform wensen alle lezers van de nieuwsbrief gezellige kerstdagen en een goed begin van een gelukkig 2024. 

Slimmerik is een regionale jeugdhulporganisatie die gespecialiseerd is in autisme en eventuele bijkomende problematiek.

Het CJG Noord Veluwe sinds enige tijd aangesloten bij het IAG-platform Nederland, en het is goed om ons hier voor te stellen. Als CJG hebben we de een aantal taken: preventie, ambulante jeugd- en opvoedhulp, toeleiding naar geïndiceerde zorg en casusregie gedurende deze zorg. 

Helaas moeten we de platformbijeenkomst op donderdag 2 november in Apeldoorn verplaatsen naar een later moment. 
We streven er naar om de platformbijeenkomst in januari/februari 2024 alsnog te laten plaatsvinden.

Je leest de nieuwsbrief hier! 

De vijf hogescholen, die zijn aangesloten bij IAG-platform Nederland, bieden elk een post-hbo-opleiding IAG.
De post-hbo-opleidingen kunnen gevolgd worden door jeugdhulpverleners, gezinshulpverleners of sociaal werkers, die in de praktijk werkzaam zijn met gezinnen.

Je leest de nieuwsbrief hier. Wil je deze voortaan ook ontvangen? Meld je dan aan op de homepagina

Op donderdag 21 september vindt de nieuwe online IAG-platformbijeenkomst 'Vitaal en in balans' plaats. Ben jij erbij?

Wellicht wil jij eerst eens een dag “proeven” aan de IAG opleiding en de IAG methodiek? Dat kan!NHL Stenden biedt in het voorjaar twee kennismakingsdagen aan. 24 maart in het noorden (Meppel) van Nederland 31 maart  in het zuiden (Tilburg) van ons land.