Op donderdag 28 maartvan 10.00-13.00 uur vindt de online IAG-platformbijeenkomst plaats. Bij de bijeenkomst staat het thema werkzame elementen en kernkwaliteiten IAG centraal. 

Welke zorgaanbieders (met IAG en vaktherapeuten in dienst) doen met ons mee?
Vanuit het lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn we bezig met een subsidie-aanvraag.

Lees hier de nieuwsbrief

Februari 2023 zijn wij, Marjo en Miranda gestart bij het IAG-platform Nederland. We hebben in dit jaar meer dan 10 nieuwe organisaties mogen verwelkomen als participant bij het platform. Ook zijn we intensiever gaan samenwerken met de 5 Hogescholen middels het bijwonen van de overleggen en de daaruit voortvloeiende communicatie. 
Op LinkedIn zijn we zichtbaarder geworden en hebben we inmiddels 534 volgers. 

De stuurgroepleden, coördinator, en communicatieadviseur van het IAG-platform wensen alle lezers van de nieuwsbrief gezellige kerstdagen en een goed begin van een gelukkig 2024. 

Slimmerik is een regionale jeugdhulporganisatie die gespecialiseerd is in autisme en eventuele bijkomende problematiek.

Het CJG Noord Veluwe sinds enige tijd aangesloten bij het IAG-platform Nederland, en het is goed om ons hier voor te stellen. Als CJG hebben we de een aantal taken: preventie, ambulante jeugd- en opvoedhulp, toeleiding naar geïndiceerde zorg en casusregie gedurende deze zorg. 

Helaas moeten we de platformbijeenkomst op donderdag 2 november in Apeldoorn verplaatsen naar een later moment. 
We streven er naar om de platformbijeenkomst in januari/februari 2024 alsnog te laten plaatsvinden.

Je leest de nieuwsbrief hier! 

De vijf hogescholen, die zijn aangesloten bij IAG-platform Nederland, bieden elk een post-hbo-opleiding IAG.
De post-hbo-opleidingen kunnen gevolgd worden door jeugdhulpverleners, gezinshulpverleners of sociaal werkers, die in de praktijk werkzaam zijn met gezinnen.

Je leest de nieuwsbrief hier. Wil je deze voortaan ook ontvangen? Meld je dan aan op de homepagina

Op donderdag 21 september vindt de nieuwe online IAG-platformbijeenkomst 'Vitaal en in balans' plaats. Ben jij erbij?

Wellicht wil jij eerst eens een dag “proeven” aan de IAG opleiding en de IAG methodiek? Dat kan!NHL Stenden biedt in het voorjaar twee kennismakingsdagen aan. 24 maart in het noorden (Meppel) van Nederland 31 maart  in het zuiden (Tilburg) van ons land.

Je leest 'm hier!

Is jouw organisatie aangesloten bij IAG-platform Nederland (op deze pagina vind je de lijst van aangesloten organisaties)?
Dan kun je hier een inlogcode aanvragen om toegang te krijgen tot de IAG-tools.