Therapeutische gezinscentrum Wolfert in Context is gespecialiseerd in behandeling van kwetsbare gezinnen met complexe problematieken. De hulpverlening wordt verleend vanuit divers zorgaanbod - de gezinsbehandeling vindt thuis en op onze locaties plaats. 

Onze locaties bevinden zich in Leeuwarden, Sneek en Drachten.  Op onze locatie in Drachten is de interventie Gezinsverblijf gevestigd, waar gezinnen voor maximaal 3 maanden verblijven voor opvoedonderzoek of behandeling.
Onze missie
Wolfert in Context wil een therapeutische setting zijn waarin we mensen willen helpen naar een toekomst zonder hulpverlening. Hierbij staan de mens en haar relaties centraal.
Onze visie
We willen dichtbij onze cliënten staan en bieden vandaaruit contextuele en systeemgerichtehulpverlening aan in een huiselijke sfeer. We helpen gezinnen (en gezinsleden) wanneer zij vastlopen en richten ons op het herstellen van relaties en het terugvinden van de balans in het (gezins-)leven.​ Uitgangspunt van WiC is dat gezinnen vanuit hun eigen thuissituatie worden behandeld. Op het moment dat het niet lukt om schadelijke patronen te veranderen kan een intensievere vorm van behandeling noodzakelijk zijn. WiC biedt deze mogelijkheid in de vorm van de interventie Gezinsverblijf. ​Vanuit meerzijdig inleven sluiten onze behandelaren aan bij wat de cliënten nodig hebben. Onze opgeleide professionals zetten, vanuit scholing en levenservaring en met een warme persoonlijkheid, mensen weer terug in hun eigen kracht en stabiliseren gezinnen. ​

Het IAG team bestaat op dit moment uit een zestal behandelaren die allen een afgeronde IAG opleiding en ruime ervaring hebben met het werken met IAG. Vanuit de organistatie worden zij ondersteund door een gedragswetenschapper en een gediplomeerde IAG-werkbegeleider, die zelf jaren als IAG-er heeft gewerkt.
Wij vinden het belangrijk dat alle behandelaren de IAG methodiek methodegetrouw inzetten. Hier wordt ruim aandacht aan besteed tijdens de casuïstiekbesprekingen, MDO's met de gedragswetenschapper en tijdens de werkbegeleidingsmomenten.
We zijn aangesloten bij het IAG-platvorm om doorlopend wisselwerking en input te krijgen op de IAG-methodiek, met als bijkomend voordeel om daarmee van elkaar te leren. Daarnaast willen wij als organisatie heel graag in samenwerking een bijdrage leveren aan het waarborgen en zo mogelijk verhogen van de kwaliteit van de methodiek.

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

Programma en aanmelding IAG inspiratie congres

Het IAG inspiratiecongres komt eraan! Meld je aan. Op 10 oktober van 10 tot 16.30 organiseren we het IAG inspiratiecongres over IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. Na twee interessante plenaire inleidingen gaan we in workshops aan de slag met de tools en hulpmiddelen die de IAG-er inzet. 

Waar vindt het plaats? Bij CODA in Apeldoorn.

De nieuwsbrief van juli 2024 is verzonden

Klik hier voor de nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen, laat dan je gegevens achter op: Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling - IAG | intensieve ambulante gezinsbehandeling (iag-nederland.nl) 

Het is een heugelijke dag!

IAG-platform Nederland is vanaf 11 juli 2024 een stichting. Het bestuur bestaat uit Anka Wagenaar, voorzitter, Joris van Veen, secretaris, Eline Hollander, penningmeester en Ellen Polstra-Berghuis, bestuurslid. Zij ondertekenden op die dag de akte. Een eerste stap naar professionalisering voor en door onze participanten, dank hiervoor!