Op donderdag 28 maart vond de online IAG-platformbijeenkomst plaats. Bij de bijeenkomst stond het thema werkzame elementen en kernkwaliteiten IAG centraal. 

Na een welkom door de voorzitter Anka Wagenaar vertelde Marjo Knapen over de activiteiten van IAG-platform Nederland. Loraine Visscher, onderzoeker aan de Universiteit van Groningen, presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar werkzame elementen en vertelde over het nieuwe onderzoek dat start. Vervolgens ging Margriet Braun, onderzoeker bij Saxion, in op de kernelementen van IAG. Zeker dit laatste leidde tot de nodige vragen en een levendige discussie, ook in de chat. Daarna gingen de deelnemers uiteen in vier workshops. Zo’n 130 mensen sloten aan. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de deelnemers het een inspirerende bijeenkomst vonden. De deelnemers gaven aan: de workshops zijn goed ontvangen, er werd een goed beeld geschetst van de bewegingen in het IAG-werkveld en de activiteiten van IAG-platform Nederland. Ook het 7-factorenmodel was verhelderend. Daarnaast gaven ze aan dat interactie belangrijk is en dat hier nog meer aandacht voor mag zijn. Ook hebben we ideeen/thema's ontvangen voor een volgende platformbijeenkomst. Jullie input nemen we mee naar het congres van 10 oktober. Veel dank voor ieders deelname en voor het invullen van het evaluatieformulier. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde platformbijeenkomst! 

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

Programma en aanmelding IAG inspiratie congres

Het IAG inspiratiecongres komt eraan! Meld je aan. Op 10 oktober van 10 tot 16.30 organiseren we het IAG inspiratiecongres over IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. Na twee interessante plenaire inleidingen gaan we in workshops aan de slag met de tools en hulpmiddelen die de IAG-er inzet. 

Waar vindt het plaats? Bij CODA in Apeldoorn.

De nieuwsbrief van juli 2024 is verzonden

Klik hier voor de nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen, laat dan je gegevens achter op: Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling - IAG | intensieve ambulante gezinsbehandeling (iag-nederland.nl) 

Het is een heugelijke dag!

IAG-platform Nederland is vanaf 11 juli 2024 een stichting. Het bestuur bestaat uit Anka Wagenaar, voorzitter, Joris van Veen, secretaris, Eline Hollander, penningmeester en Ellen Polstra-Berghuis, bestuurslid. Zij ondertekenden op die dag de akte. Een eerste stap naar professionalisering voor en door onze participanten, dank hiervoor!