Op 11 juni vindt van 12.00-14.00 uur de online platformbijeenkomst Empowerment met Harm Damen (Senior onderzoeker lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg HAN | Programmaleider Jeugdhulp & Arbeid en Organisatie Bureau Pouwels) plaats

Empowerment van ouders wordt beschouwd als een belangrijk element in gezinsgerichte hulp aan gezinnen met complexe en meervoudige problemen (GCMP). Tegelijkertijd fungeert empowerment als een containerbegrip dat te pas en te onpas door iedereen wordt gebruikt. Ook is er nog maar weinig bekend over de werking en effecten van empowerment in GCMP. 

Tijd voor wat meer zicht en grip.
Wat is empowerment? Hoe gaat het met de empowerment van ouders tijdens en na IAG? En hangt dit samen met de gedragsproblemen van hun kinderen? Zijn hierin verschillen met gezinnen waarvan kinderen uithuisgeplaatst zijn? Of tussen één- en tweeoudergezinnen? Hoe zorgen we dat ouders de regie hebben over de behandeling? Hoe ontstressen we alleenstaande ouders? Hoe betrekken we vaders bij de behandeling? Hoe werken we gezinsgericht tijdens uithuisplaatsingen? Hoe gaan we aan de slag met versterking van het sociaal netwerk? Zijn er grenzen aan empowerment? Is empowerment niet enkel een legitimatie voor kostenbesparende zorg? Welke  dilemma’s levert empowermentgericht werken op? Hoe empower je jezelf als professional?
In de Webinar Empowerment!? gaan we aan de hand van dergelijke vragen op verkenning vanuit verschillende invalshoeken:

  • Harm Damen neemt je mee in zijn onderzoek naar de empowerment van ouders en gedragsproblemen van kinderen in GCMP tijdens en na IAG.
  • Een ervaringsdeskundige en of een gedragswetenschapper/gezinsbegeleider schuiven aan.
  • Er is ruimte voor het geven van jouw perspectief.

Na het plenaire deel zullen we na een korte introductie over de intervisiewerkwijze uiteengaan in kleine groepen voor intervisie, zodat je met mensen uit andere organisaties aan de slag kunt. Empower jezelf en meld je aan!

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

Programma en aanmelding IAG inspiratie congres

Het IAG inspiratiecongres komt eraan! Meld je aan. Op 10 oktober van 10 tot 16.30 organiseren we het IAG inspiratiecongres over IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. Na twee interessante plenaire inleidingen gaan we in workshops aan de slag met de tools en hulpmiddelen die de IAG-er inzet. 

Waar vindt het plaats? Bij CODA in Apeldoorn.

De nieuwsbrief van juli 2024 is verzonden

Klik hier voor de nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen, laat dan je gegevens achter op: Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling - IAG | intensieve ambulante gezinsbehandeling (iag-nederland.nl) 

Het is een heugelijke dag!

IAG-platform Nederland is vanaf 11 juli 2024 een stichting. Het bestuur bestaat uit Anka Wagenaar, voorzitter, Joris van Veen, secretaris, Eline Hollander, penningmeester en Ellen Polstra-Berghuis, bestuurslid. Zij ondertekenden op die dag de akte. Een eerste stap naar professionalisering voor en door onze participanten, dank hiervoor!