Het sociale netwerk als samenwerkingspartner binnen een IAG traject.
Regelmatig komen docenten en coördinatoren van diverse hogescholen en opleidingscentra samen om na te denken en met elkaar te spreken over de IAG opleidingen die wij verzorgen. 

Een netwerk waarin wij met en van elkaar leren. Want wij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van de training, scholing en professionalisering van de IAG-ers in het werkveld. Samen met ruim 40 uitvoerende organisaties maken wij deel uit van het IAG platform Nederland. Wat mij al een tijdlang bezighoudt is de netwerkgerichtheid binnen de IAG trajecten.
Dit is namelijk een belangrijk element binnen deze methodiek. In methodiekhandleiding kunnen we onder andere het volgende lezen:
Ouders weten hoe zij hun sociale netwerk kunnen benutten en één van de doelen is dat het gezin een sociaal netwerk heeft (en waar nodig tevens een professioneel netwerk) en maakt daar gebruik van. (Methodiek Handleiding IAG, 2020 hoofdstuk 1.3) Naast het verminderen van de gedragsproblematiek van de kinderen en het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouders is dit een belangrijk uitgangspunt.
Regelmatig hoor ik IAG-ers in opleiding zich afvragen “wat hebben deze ouders nodig, wat gaat hen helpen in deze situatie?” Dit zijn waardevolle en helpende vragen. Tegelijkertijd is het van belang dat de IAG-er en samenspraak met ouders en kinderen niet alleen onderzoeken “wat” gaat helpen maar vooral ook actief met elkaar op zoek gaan naar een antwoord op de vraag: “wie gaan jullie hierbij helpen en op welke manier kunnen zij tot steun en versterking zijn?”
De IAG-er heeft verschillende “tools” tot haar beschikking, denk hierbij aan het genogram, een ecogram of een netwerkcirkel. Interessant is ook de brochure van Vilans/MOVisie over dit thema: wegwijzer-het sociale-netwerk.pdf (movisie.nl)
Het is waardevol om samen met cliënten hun netwerk te onderzoeken en in kaart te brengen. Als het goed is wordt hier in de startfase al direct mee begonnen. In de methodiek handleiding staat dus dat een gezin een netwerk heeft en daar gebruik van maakt. Ik zou hier aan toe willen voegen dat ook de IAG-er weet heeft van het sociale netwerk van het gezin en hier actief gebruik van maakt. Naast de cliënten is ook het netwerk een belangrijke samenwerkingspartner.
Het systeem, het netwerk (of juist het ontbreken hiervan) is soms één van de oorzaken van de problematische situatie. Het is goed om hier oog voor te hebben. Wat ik daarnaast nog belangrijker vind is dat het systeem en het netwerk een deel gaan uitmaken van de oplossing. De IAG-er kan hierin een belangrijke rol spelen.
Tijdens het IAG inspiratiecongres op 10 oktober zullen wij zeker terugkomen op dit thema.

Harm Renkema, MCH Senior-docent en coördinator IAG opleidingen,Opleidingscentrum Gezondheid en Welzijn,
NHLStenden Hogeschool

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

Programma en aanmelding IAG inspiratie congres

Het IAG inspiratiecongres komt eraan! Meld je aan. Op 10 oktober van 10 tot 16.30 organiseren we het IAG inspiratiecongres over IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. Na twee interessante plenaire inleidingen gaan we in workshops aan de slag met de tools en hulpmiddelen die de IAG-er inzet. 

Waar vindt het plaats? Bij CODA in Apeldoorn.

De nieuwsbrief van juli 2024 is verzonden

Klik hier voor de nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen, laat dan je gegevens achter op: Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling - IAG | intensieve ambulante gezinsbehandeling (iag-nederland.nl) 

Het is een heugelijke dag!

IAG-platform Nederland is vanaf 11 juli 2024 een stichting. Het bestuur bestaat uit Anka Wagenaar, voorzitter, Joris van Veen, secretaris, Eline Hollander, penningmeester en Ellen Polstra-Berghuis, bestuurslid. Zij ondertekenden op die dag de akte. Een eerste stap naar professionalisering voor en door onze participanten, dank hiervoor!