Aanmeldformulier Online Platformbijeenkomst 'IAG is een pré' 28 maart 2024

Dit verplichte veld is nog niet ingevuld. Vul hier uw voornaam in.
Dit verplichte veld is nog niet ingevuld. Vul hier uw achternaam in.
Dit verplichte veld is niet (goed) ingevuld. Voer een geldig e-mailadres in, bijvoorbeeld: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit verplichte veld is nog niet ingevuld. Vul hier uw telefoonnummer in.


Beschrijving van de workshops 28 maart 2024

Workshop 1  De verklarende analyse van een IAG'er

Workshopleider: Joris van Veen (HAN)

Wat leer je in deze workshop?
Na afloop van de workshop heb je inzicht gekregen in te kijken welke inhoudelijke kader je kunt gebruikt als IAG'er om tot een gezamenlijke gedragen analyse te komen.

Inhoud van de workshop:
De IAG-er moet belangrijke beslissingen nemen over de doelen en de hulp die worden ingezet bij ernstige gezinsproblematiek. Een model helpt om het beslissingsproces te structureren. Het helpt om de ernst van de problematiek te begrijpen en de complexiteit van de problematiek te ontwarren. Maar welke modellen zijn er ontwikkeld om tot een gedragen besluit te komen en welk model gebruikt de IAG-er in de praktijk? In de handleiding IAG ontbreekt een eenduidig beslismodel. In deze workshop gaan we aan de hand van de beslisstappen in op de verschillende modellen die er zijn, staan we stil bij de moeilijkheid en kunst van het opstellen van een samenhangend beeld.

Workshop 2  Meervoudig alliëren

Workshopleider: Anita Verstegen (Han) 

Wat leer je in deze workshop?
Na deze workshop heb je beter zicht op een aantal kernelementen van samenwerken in gezinnen en delen we enkele belangrijke inzichten die we vandaag kunnen zetten om morgen het verschil te maken.

Inhoud van de workshop:
De kwaliteit van de werkrelatie draagt bij aan de effectiviteit van de hulp. Op basis van onderzoek weten we steeds beter hoe je als IAG-er een (enkelvoudige) werkrelatie op kunt bouwen met een gezinslid maar wat vraagt het van een IAG professional om meervoudige allianties te smeden? Hoe geef je de allianties met meerdere gezinsleden en professionals tegelijkertijd vorm? In deze workshop staan we stil bij het thema gelijkwaardig samenwerken en delen we actuele kennis uit onderzoek van lectoraat Werkzame Factoren in de jeugd,- en opvoedhulp (HAN) over meervoudig alliëren en alliantie in een systemische context. 

Workshop 3  Methodiekgetrouw werken.

Workshopleiders: Margriet Braun en Marleen Luth - Meijer (Saxion)

Wat leer je in deze workshop?
Je bent je meer bewust van de kernelementen van IAG. Ook leer je hoe je tijdens intervisie aandacht kunt besteden aan die kernelementen en aan wat we de technisch-instrumentele dimensie van reflectie noemen.

Inhoud van de workshop: 
we staan kort stil bij evidence based werken en de drie bronnen van kennis. Daarna gaan we aan de slag met de kernelementen van IAG. Ten eerste kijken we welke elementen veel en welke minder terugkomen in je werk. Daarna gaan we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek over casuïstiek: hoe doe je dat eigenlijk, de kernelementen toepassen?

Workshop 4  Levend verlies. 

Workshopleider: Edith Raap (HU)

Wat leer je in deze workshop?
Na afloop van de workshop heb je inzicht gekregen in wat levend verlies is, hoe ouders dit ervaren en op wat voor manier het speelt in de relatie tussen ouders en IAG-ers.

Inhoud van de workshop:
De relatie van een  IAG-er met een ouder is eigenlijk een relatie met een bijzondere client: de ouder zoekt hulp voor een derde partij, het kind. Hij/zij is opdrachtgever maar is tegelijkertijd, als ouder, kwetsbaar en heeft behoefte aan steun. Levend verlies geeft meer inzicht in de ervaringswereld van de ouder; het hebben van een kind met een chronische ziekte of een beperking betekent verliezen op velerlei gebied: niet alleen in wat je voor je kind had gewild, maar bijvoorbeeld ook verliezen op het gebied van werk, vrije tijd, relatie, en gezinsleven. Meer kennis over de ervaringswereld van ouders kan helpen beter bij de ouder aan te sluiten.

Invalid Input
Invalid Input
Vul hier uw SKJ registratienummer in.
Dit formulier wordt beveiligd door reCAPTCHA. De Google privacyverklaringopent nieuw scherm en servicevoorwaardenopent nieuw scherm zijn hierop van toepassing.