Kennis in Kracht is een jonge, professionele hulpverleningsorganisatie met als primaire missie jongeren die door psychische redenen dreigen vast te lopen, of reeds vastgelopen zijn in hun schoolgang weer naar school te krijgen en/of op school te houden.

Daarop aansluitend vinden wij het ook van belang om de achterstand die daardoor mogelijk ontstaat zoveel mogelijk te beperken. Enerzijds door vooral de primaire missie uit te voeren, en anderzijds door zelf onderwijs te bieden aan de jongeren die dit nodig hebben.

Wij vinden dat ieder kind kansen, mogelijkheden en recht heeft om te kunnen leren en te ontwikkelen, waarbij scholing en of dagbesteding een hoofddoel is. Als organisatie sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de behoeften van het kind en zijn ouders/verzorgers. We hechten waarde aan het gezamenlijk in kaart brengen van de hulpvraag, het doel en de vervolgstappen hierin.

Bij Kennis in Kracht zijn verschillende trajecten mogelijk, waarbij we ook hulp en ondersteuning bieden op andere vlakken met betrekking tot het kind en zijn ouders/verzorgers. Deze trajecten zijn afgestemd op wat het kind en zijn opvoeders/verzorgers nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Dit kunnen dan ook gecombineerde trajecten zijn waar het kind bijvoorbeeld een PMT-traject volgt en de opvoeders/verzorgers een IAG-traject aangeboden krijgen.

In ons organisatie zijn een aantal geschoolde collega's die de IAG-methodiek toepassen in gezinnen, enkele collega's zijn nog in opleiding en gaan zich hierin verder ontwikkelen.

Kennis in Kracht sluit graag aan bij het IAG-platform om kennis te delen, kennis op te doen en samen met andere organisaties de IAG-methodiek zo goed mogelijk te borgen, waarbij methodiekgetrouw werken een belangrijk aspect is.

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

Annulering live IAG-platformbijeenkomst 'IAG is een pré' 2 november 2023

Helaas moeten we de platformbijeenkomst op donderdag 2 november in Apeldoorn verplaatsen naar een later moment. 
We streven er naar om de platformbijeenkomst in januari/februari 2024 alsnog te laten plaatsvinden.

De nieuwsbrief van september 2023 is verzonden!

Je leest de nieuwsbrief hier! 

Nascholingsaanbod Hoge Scholen

De vijf hogescholen, die zijn aangesloten bij IAG-platform Nederland, bieden elk een post-hbo-opleiding IAG.
De post-hbo-opleidingen kunnen gevolgd worden door jeugdhulpverleners, gezinshulpverleners of sociaal werkers, die in de praktijk werkzaam zijn met gezinnen.