We kunnen terugkijken op een geslaagde online platformbijeenkomst met het thema Vitaal en in balans. Deelnemers gaven aan dat zij het interessant en inspirerend vonden. 

We startten met een openingswoord van onze voorzitter Anka Wagenaar. Daarna gaf Harm Renkema, lid van de stuurgroep van het platform, senior-docent en coördinator Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling bij Kennisdiensten NHLStenden een lezing. Hij ging onder meer in op: wat is de essentie van zelfzorg.

De deelnemers werden bewust gemaakt wat het belang is van zelfzorg maar ook vooral samenzorg. Zorg hoort bij het leven was de boodschap en dat kun je niet alleen. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in willekeurige groepen aan de hand van een drietal vragen waarin een ieder reflecteerde vanuit de modellen die Harm had toegelicht. Een van de vragen was bijvoorbeeld: hoe waardeer je jezelf op de vier assen van vitaliteit?. 

Voor deze platformbijeenkomst hebben we SKJ punten toegekend kregen. De deelnemers die de bijeenkomst op 21 september hebben bijgewoond, ontvangen deze binnenkort. 

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

Annulering live IAG-platformbijeenkomst 'IAG is een pré' 2 november 2023

Helaas moeten we de platformbijeenkomst op donderdag 2 november in Apeldoorn verplaatsen naar een later moment. 
We streven er naar om de platformbijeenkomst in januari/februari 2024 alsnog te laten plaatsvinden.

De nieuwsbrief van september 2023 is verzonden!

Je leest de nieuwsbrief hier! 

Nascholingsaanbod Hoge Scholen

De vijf hogescholen, die zijn aangesloten bij IAG-platform Nederland, bieden elk een post-hbo-opleiding IAG.
De post-hbo-opleidingen kunnen gevolgd worden door jeugdhulpverleners, gezinshulpverleners of sociaal werkers, die in de praktijk werkzaam zijn met gezinnen.