Jeugdteam Zaanstad ondersteunt kind(eren) en gezin als het gaat om problemen met bijvoorbeeld functioneren op school, echtscheiding of een verslaving. 

De omgeving van het kind en gezin is belangrijk: welke problematiek speelt er? We werken daarom nauw samen met de omgeving: zoals de familie, huisarts, het onderwijs of het Sociaal Wijkteam. Met een deskundige blik helpen wij het kind en gezin om zo zelf verder te kunnen. Het Jeugdteam bestaat uit lokale teams met jeugdprofessionals. In zes Zaanse wijken zijn de medewerkers actief. De teams bestaan uit jeugd & gezinshulpverleners (ambulant) en gedragswetenschappers. Er wordt verwezen vanuit het onderwijs, de huisarts, Centrum Jong, het Sociaal Wijkteam en in sommige gevallen Veilig Thuis. Om eerder hulp te bieden zijn we onlangs gestart met POH's (praktijkondersteuner huisarts) Jeugd & Gezin. Dezelfde beweging is ook gaande in het onderwijs.     

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

Annulering live IAG-platformbijeenkomst 'IAG is een pré' 2 november 2023

Helaas moeten we de platformbijeenkomst op donderdag 2 november in Apeldoorn verplaatsen naar een later moment. 
We streven er naar om de platformbijeenkomst in januari/februari 2024 alsnog te laten plaatsvinden.

De nieuwsbrief van september 2023 is verzonden!

Je leest de nieuwsbrief hier! 

Nascholingsaanbod Hoge Scholen

De vijf hogescholen, die zijn aangesloten bij IAG-platform Nederland, bieden elk een post-hbo-opleiding IAG.
De post-hbo-opleidingen kunnen gevolgd worden door jeugdhulpverleners, gezinshulpverleners of sociaal werkers, die in de praktijk werkzaam zijn met gezinnen.