Het CJG Noord Veluwe sinds enige tijd aangesloten bij het IAG-platform Nederland, en het is goed om ons hier voor te stellen. Als CJG hebben we de een aantal taken: preventie, ambulante jeugd- en opvoedhulp, toeleiding naar geïndiceerde zorg en casusregie gedurende deze zorg. 

Collega's van twee JGZ-organisaties en een organisatie voor jeugdhulp vormen samen de CJG-teams in onze regio en voeren deze taken uit.

Ons vertrekpunt is de ambitie dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de maatschappij. Het CJG wil daaraan bijdragen door dé plek te zijn voor alle vragen met betrekking tot opgroeien, opvoeden en gezondheid; voor vragen van zowel ouders en jongeren als vanuit het onderwijs, voorliggende voorzieningen, kerken en lokale sport- en andere verenigingen. 

Wij gaan uit van ouders als primair verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Zij zijn en blijven eigenaar van vragen, problemen en oplossingen. Als we plannen maken doen we dat samen met hen en hun naast betrokkenen, en is hun eigenheid net zo belangrijk als onze deskundigheid. We werken samen met hen in het Jeugddossier, waarin zij alles kunnen lezen wat wij opschrijven, aan één plan wat bij hen past. 

Ouders kennen ons doordat we vanaf het eerste begin betrokken zijn: met hun pasgeboren baby bezoeken ze het consultatiebureau en ontmoeten daar de collega's van Jeugdgezondheidszorg. Omdat jeugdgezondheidszorg en jeughulp nauw samenwerken zijn de lijntjes kort als vragen problemen worden en jeugdhulp ingeschakeld moet worden. 

Ambulante begeleiding was tot voor kort nog geen groot deel van ons werk, hiervoor werd meestal verwezen. Er is vanuit de gemeenten op de Noord-Veluwe voor gekozen om de jeugdhulp te versterken en een aantal  (goed onderzochte) interventies zelf uit te gaan voeren. Om deze reden is bewust gekozen voor IAG. Er zijn in het afgelopen jaar 5 ervaren IAG'ers gestart waar al veelvuldig gebruik van wordt gemaakt door de gezinnen uit de regio. Om onze medewerkers ook goed toe te rusten en eigen ervaringen te kunnen delen is ervoor gekozen om bij het IAG-platform aan te sluiten.

Met vriendelijke groet,

Jouke Postuma

Systeemtherapeut i.o. NVRG / Gedragswetenschapper

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

De nieuwsbrief van april 2024 is verzonden!

Lees hier de nieuwsbrief

Inspiratiecongres IAG 'Hoe maak je het verschil' 10 oktober 2024

Op 10 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur vindt bij het CODA in Apeldoorn het IAG inspiratiecongres plaats met als centrale thema de positionering van IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. In diverse workshops gaan we aan de slag met verschillende tools en hulpmiddelen die worden ingezet door de IAG-er. 

Aanmelden online platformbijeenkomst 11 juni 2024

Op 11 juni vindt van 12.00-14.00 uur de online platformbijeenkomst Empowerment met Harm Damen (Senior onderzoeker lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg HAN | Programmaleider Jeugdhulp & Arbeid en Organisatie Bureau Pouwels) plaats