Slimmerik is een regionale jeugdhulporganisatie die gespecialiseerd is in autisme en eventuele bijkomende problematiek.

Als Slimmerik staan we voor effectieve zorg, maatwerk, vooral doen wat écht nodig is en dat samen met een stukje Friese nuchterheid. Vanuit onze expertise in het (speciaal) onderwijs en in de specialistische jeugdhulp kunnen wij een breed traject op de verschillende domeinen inzetten. Wij bieden altijd gezins- en systeemgerichte hulp waarmee wij een goede verbinding kunnen maken tussen het kind, gezin, school en het verdere systeem/netwerk.

Er vinden een aantal hulpvormen op onze eigen locaties in Leeuwarden en Heerenveen plaats. In Leeuwarden bieden we onder andere maatjesgroepen, meiden- en jongensgroepen en daarnaast hebben we twee groepen voor dagbehandeling voor kinderen en jongeren die thuiszitten en helemaal vastgelopen zijn in het maatschappelijk verkeer. We zetten hier gerichte behandeling voor in die bestaat uit groeps- en individuele therapieën. De dagbehandeling combineren we altijd met systeemhulpverlening, in bepaalde situaties is dit IAG.

Het grootste deel van onze hulpverlening doen we ambulant. Hierbij maken wij gebruik van diverse bewezen effectieve interventies, waaronder de Geef me de 5 methodiek. Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Geef me de 5 en werkt sinds 2016 gecertificeerd volgens deze methodiek. Dit maakt ons als jeugdhulporganisatie uniek in Friesland!

Ook hebben wij een eigen IAG-team die bestaat uit zes IAG- behandelaren, een vaste betrokken orthopedagoog en regiebehandelaar. Dit team voert de IAG-methodiek dagelijks met veel toewijding en methodegetrouw uit. Als organisatie hebben wij gekozen voor de IAG-methodiek omdat deze ook toepasbaar is bij gezinnen waarbij sprake is van autisme. De methodiek is daarnaast erg goed te combineren met de Geef me de 5 methodiek, wat zorgt voor een unieke en effectieve combinatie.

De kracht van onze organisatie ligt onder andere in onze regionale functie in Friesland en ons vaste multidisciplinaire team. Wij hechten veel waarde aan korte lijnen en een persoonlijke aanpak waarbij de hulpvrager centraal staat. Door ons brede aanbod wat bestaat uit specialistische begeleiding, diagnostiek en behandeling kun je met veel verschillende hulpvragen bij ons terecht.

Met onze aansluiting bij het IAG-platform hopen we van elkaar te leren. “Alleen ga je sneller en samen kom je verder!”

Daarnaast willen wij een actieve bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van deze methodiek.

Met vriendelijke groet,

Erik Velstra
Algemeen directeur

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

De nieuwsbrief van april 2024 is verzonden!

Lees hier de nieuwsbrief

Inspiratiecongres IAG 'Hoe maak je het verschil' 10 oktober 2024

Op 10 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur vindt bij het CODA in Apeldoorn het IAG inspiratiecongres plaats met als centrale thema de positionering van IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. In diverse workshops gaan we aan de slag met verschillende tools en hulpmiddelen die worden ingezet door de IAG-er. 

Aanmelden online platformbijeenkomst 11 juni 2024

Op 11 juni vindt van 12.00-14.00 uur de online platformbijeenkomst Empowerment met Harm Damen (Senior onderzoeker lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg HAN | Programmaleider Jeugdhulp & Arbeid en Organisatie Bureau Pouwels) plaats