Vanuit CHE kun je vanaf het voorjaar 2024 deelnemen aan:
Hoopvolle perspectieven
Hechtingsgericht werken in gezinnen 

Hoopvolle perspectieven
Op deze nascholingsdag/masterclass leer je:
veelzijdige en hoopvolle perspectieven te ontwikkelen;
• specifieke narratieve interventies concreet toe te passen;
• wat ‘externaliserende interventies’ zijn
• wat de re-authoriserende interventies zijn
• wat de betekenis van taal en het gebruik van metaforen is in de hulpverlening

Hechtingsgericht werken in gezinnen
Tijdens deze nascholingsdag/masterclass willen we verder inzoomen op de hechtingstheorie en de invloed van hechting op de ouder-kindrelatie en hoe we daar hechtingsversterkend in kunnen werken.

Aanmelden kan via de bovenstaande links. 

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

De nieuwsbrief van april 2024 is verzonden!

Lees hier de nieuwsbrief

Inspiratiecongres IAG 'Hoe maak je het verschil' 10 oktober 2024

Op 10 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur vindt bij het CODA in Apeldoorn het IAG inspiratiecongres plaats met als centrale thema de positionering van IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. In diverse workshops gaan we aan de slag met verschillende tools en hulpmiddelen die worden ingezet door de IAG-er. 

Aanmelden online platformbijeenkomst 11 juni 2024

Op 11 juni vindt van 12.00-14.00 uur de online platformbijeenkomst Empowerment met Harm Damen (Senior onderzoeker lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg HAN | Programmaleider Jeugdhulp & Arbeid en Organisatie Bureau Pouwels) plaats