Februari 2023 zijn wij, Marjo en Miranda gestart bij het IAG-platform Nederland. We hebben in dit jaar meer dan 10 nieuwe organisaties mogen verwelkomen als participant bij het platform. Ook zijn we intensiever gaan samenwerken met de 5 Hogescholen middels het bijwonen van de overleggen en de daaruit voortvloeiende communicatie. 
Op LinkedIn zijn we zichtbaarder geworden en hebben we inmiddels 534 volgers. 

Daarnaast hebben we een verdere start gemaakt met het professionaliseren van het platform. We merken dat dit nodig is en zullen dit in 2024 voortzetten. Hiervoor gaan wij met verschillende organisaties in gesprek.

In 2024 gaan we aan de slag met het voorbereiden van de herbeoordeling van de erkenning door het NJi en organiseren we weer een live congres. Dit zal gebeuren in oktober. In het nieuwe jaar zullen we de exacte datum bekendmaken. Ook de platformbijeenkomst mag niet ontbreken en deze zal in het voorjaar online gaan plaatsvinden. Kortom we hebben zin om IAG en het platform meer op de kaart te zetten!
Tijdens de kerstvakantie zijn wij beperkt aanwezig en kan het iets langer duren voordat je een reactie van ons ontvangt.

Fijne feestdagen gewenst.

Marjo Knapen, coördinator
Miranda Jimenez Rouweler Hagreis, communicatieadviseur

 

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

De nieuwsbrief van april 2024 is verzonden!

Lees hier de nieuwsbrief

Inspiratiecongres IAG 'Hoe maak je het verschil' 10 oktober 2024

Op 10 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur vindt bij het CODA in Apeldoorn het IAG inspiratiecongres plaats met als centrale thema de positionering van IAG in het krachtenveld van de jeugdhulp. In diverse workshops gaan we aan de slag met verschillende tools en hulpmiddelen die worden ingezet door de IAG-er. 

Aanmelden online platformbijeenkomst 11 juni 2024

Op 11 juni vindt van 12.00-14.00 uur de online platformbijeenkomst Empowerment met Harm Damen (Senior onderzoeker lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg HAN | Programmaleider Jeugdhulp & Arbeid en Organisatie Bureau Pouwels) plaats