Nederlands onderzoek
Procesevaluatie
Rapport
Praktijkonderzoek

In de afgelopen jaren was er in onderzoek ook aandacht voor de (programmagetrouwe) uitvoering van IAG.

Samenvatting:

IAG-hulpverleners voeren IAG over het algemeen uit zoals het bedoeld is. Daarbij worden de volgende onderdelen in een IAG-traject programmagetrouw uitgevoerd:

 • de basishouding
 • het toepassen van Systeemgericht en Oplossingsgericht werken
 • het versterken van het netwerk

Op andere onderdelen in het IAG-traject is nog winst te behalen in het programmagetrouw uitvoeren van IAG. Dat gaat met name over de volgende onderdelen:

 • de fasering van IAG in praktijk
 • het gebruik van vragenlijsten
 • het aantal bezoeken
 • caseload van IAG-professionals
 • individuele werkbegeleiding

Onderzoek:

 • Uit een vragenlijstonderzoek onder bijna 200 IAG-hulpverleners naar de mate waarin zij IAG uitvoeren op de manier zoals staat beschreven in de Methodiekhandleiding IAG (beschikbaar na inloggen) blijkt dat IAG op veel onderdelen programmagetrouw wordt uitgevoerd, maar dat op andere onderdelen nog verbetering mogelijk is (Jongkind & Braun, 2018):
  • De basishouding van IAG-hulpverleners wordt programmagetrouw uitgevoerd en hulpverleners passen systematisch de beginselen van Systeemgericht en Oplossingsgericht werken toe. Het versterken van het netwerk wordt over het algemeen ook programmagetrouw uitgevoerd.
  • Er is nog verbetering mogelijk in de fasering van IAG in de praktijk, het gebruik van vragenlijsten en het aantal bezoeken.
  • Ook in een aantal randvoorwaarden is verbetering mogelijk. Zo is de caseload van professionals iets hoger dan bedoeld (meer dan vijf gezinnen) en blijkt de frequentie van individuele werkbegeleiding sterk te verschillen.