De opleiding wordt gekenmerkt door een krachtig systemisch perspectief. Deelnemers leren de gezinsdynamiek begrijpen vanuit een contextuele, oplossingsgerichte en dialogische benadering. Deelnemers leren aan te sluiten bij de verbondenheid in het gezin en kunnen versterken wat aan krachten aanwezig is in gezinsrelaties. Binnen de opleiding is veel aandacht voor afstemming en positionering in de samenwerking in en om het gezin, waaronder ook netwerkversterking. De normatieve professionaliteit wordt versterkt door te leren werken met veiligheidsdialogen in het gezin, waarbij het spreken met kinderen expliciete aandacht krijgt. Deelnemers leren werken en reflecteren op hun praktijk. Ook biedt de opleiding biedt kennisvakken, zoals ontwikkelingspsychologie en gezinssociologie. Meer informatie en aanmelden: Link