Pijlers van de opleiding zijn de (transculturele) systeemtheorie, handelingsgerichte procesdiagnostiek, oplossingsgericht denk-werkkader, competentiegerichte behandelingswijze en cultuursensitief werken. Deelnemers komen vanuit verschillende instellingen en organisaties. Dit leidt tot verbreding van de praktijkkennis en het voedt de ketensamenwerking. In de opleiding wordt de individuele kindproblematiek behandeld vanuit het systeem waarin het kind zich bevindt. Deelnemers gaan aan de slag met hun eigen professionaliteit. Deelnemers worden uitgedaagd om zich bewust te worden van hun eigen systeem en culturele achtergrond om de diversiteit van de cliĆ«nten echt te leren zien en waarderen. Meer informatie en aanmelden: Link