De opleiding IAG vanuit NHL wordt gekenmerkt door: leren in de praktijk (met opdrachten die direct toepasbaar zijn in de eigen werksituatie) en leren en werken met behulp van het IAG-reflectiemodel. Deelnemers leren methodisch variëren tussen oplossingsgerichte bejegening, werken vanuit de systeemtheorie, de presentiebenadering en de sociale leertheorie. Door middel van deze theorieën zijn deelnemers na afloop van de opleiding in staat om vanuit verschillende posities en perspectieven te handelen, te onderscheiden en te verbinden. En gezinnen met complexe en meervoudige problematiek te kunnen helpen om de regie terug te krijgen. Meer informatie en aanmelden: Link