De opleiding IAG wordt bij King nascholing in een blended vorm aangeboden waardoor je 10 fysieke lesdagen hebt en 21 uur online onderwijs.  Naast de contacturen vinden er 4 intervisie bijeenkomsten plaats van 2 uur, aansluitend aan de lesdag.

Leer in de cursus 'Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!' verschillende technieken, middelen en instrumenten te gebruiken om meervoudige en complexe problematiek bij gezinnen aan te pakken. Na de opleiding IAG ben je in staat als hulpverlener te werken vanuit de vraaggerichte, oplossingsgerichte benadering en vanuit de systeemtheorie.    

Ontwikkel jezelf als hulpverlener op het gebied van systeemgericht denken, persoonlijke ontwikkeling en cultuursensitief werken. De opleiding is gericht op competentiegericht leren en is geschikt voor gezinsbehandelaars en jeugdzorgwerkers.

Naast het dieper ingaan op de verschillende theorie├źn wordt gewerkt met bestuderen van videomateriaal, rollenspelen d.m.v. het inbrengen van casu├»stiek door de deelnemers, onderzoeken van stellingen en het systemisch werken door inzet van verschillende materialen.

Meer informatie en aanmelden: Link