De opleiding levert verantwoordelijke hulpverleners af, die weten waar ze mee bezig zijn, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Daarmee ontmoet het gezin een oplossingsgerichte partner die krachten opspoort, benut en versterkt. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om interventies en methodieken op de eigen werkplek met collega‚Äôs te leren kennen en te begrijpen wat werkt en wat niet, en hoe hij/zij hier invloed op kan uitoefenen. Kennis van de complexiteit van de jeugdzorg en de wijze waarop het soms nodig is om gebaande paden te verlaten, teneinde een gezin en jeugdige toch te helpen, staan centraal. Pijlers binnen de opleiding zijn: systeemgericht werken; oplossingsgericht werken; persoonlijk meesterschap en onderzoek, practice based en evidence based werken. Meer informatie en aanmelden: Link