In juni jl. vond de platformbijeenkomst Blended Care plaats en daaruit is de wens voortgekomen om te onderzoeken hoe we Blended Care kunnen inbedden in de IAG-methodiek. Sluit jij aan bij de werkgroep?

Om Blended Care beter in te bedden, is er een werkgroep opgericht die zich onder meer zal bezighouden met het vraagstuk hoe Blended Care als behandelvorm kan worden opgenomen in de methodische handleiding IAG. Op 22 november was de eerste kennismakingsbijeenkomst van de werkgroep. De volgende bijeenkomst vindt plaats in het nieuwe jaar.

We zoeken nog een aantal mensen die willen deelnemen aan deze werkgroep. Heb jij interesse of heb je een collega die hier veel van weet en zou willen aansluiten? We horen graag van je!

De verwachte tijdsinvestering bedraagt ca. 6 (online) bijeenkomsten van een uur, verspreid over de periode van een half jaar (1 bijeenkomst per maand).


Is jouw organisatie lid van het platform? Dan kun je achter de inlog een verslag/flyer vinden van de Blended Care bijeenkomst in juni.