Mijn naam is Harm Renkema en sinds januari 2023 maak ik deel uit van de stuurgroep van IAG-platform Nederland. Ik ben werkzaam als senior-docent en coördinator van de IAG opleidingen bij het kenniscentrum Zorg en Welzijn bij de NHLStenden hogeschool in Leeuwarden. Sinds 2017 maak ik deel uit van het IAG team bij ons op de hogeschool.

Daarvoor ben ik jaren werkzaam geweest als docent bij de Social Work opleidingen met name bij onderdelen die te maken hadden met gezins- en systeemgericht werken. Voordat ik in het onderwijs terecht kwam ben ik jaren werkzaam geweest als  maatschappelijk werker in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Naast mijn maatschappelijk werk opleiding heb ik een Master Contextuele Benadering gevolgd en ben ik als Contextueel hulpverlener werkzaam geweest. 

Het kenniscentrum van de NHLStenden hogeschool is al zo’n 30 jaar betrokken bij de IAG methodiek en haar voorlopers en is ook vandaag de dag nog steeds sterk betrokken bij de ontwikkeling van deze methodiek en het opleiden van IAG professionals in het gehele land.  

Door deel uit te maken van de stuurgroep verbinden wij ons als opleidingsinstituut met de mensen uit de praktijk. Verbinding met de professionals, verbinding met de organisaties waarvoor zij werken en verbinding met de mensen waar het uiteindelijk omgaat; die kostbare en kwetsbare gezinnen, de ouders, hun kinderen en alle belangrijke betrokkenen in hun omgeving. Ik vind het belangrijk om op deze wijze voortdurend de verbinding te zoeken. Want vanuit de verbinding worden we menselijk en vanuit de verbinding  kunnen we van en met elkaar leren en samenleven.  

De IAG methodiek is een prachtige werkwijze waarbij professionals vanuit verschillende theoretische bronnen de samenwerking met ouders en kinderen  te zoeken om samen met hen te zorgen voor een goede en veilige leefomgeving. Professionals toerusten en voor de kwaliteit van de IAG methodiek blijven zorgen is voor ons een belangrijk doel. Wij hebben o.a. het IAG Reflectiemodel ontwikkelt als instrument voor de IAG-er om voortdurend te blijven reflecteren op eigen persoon en professioneel handelen.