Het sociale netwerk als samenwerkingspartner binnen een IAG traject.
Regelmatig komen docenten en coördinatoren van diverse hogescholen en opleidingscentra samen om na te denken en met elkaar te spreken over de IAG opleidingen die wij verzorgen. 

Op donderdag 28 maart vond de online IAG-platformbijeenkomst plaats. Bij de bijeenkomst stond het thema werkzame elementen en kernkwaliteiten IAG centraal. 

Eind maart vergaderde de stuurgroep van IAG-platform Nederland. We spraken over de overgang van platform naar stichting die we in het kader van de professionaliseringsslag maken. 

In een wereld waar de vraag naar psychische zorg voortdurend toeneemt, begrijpen we dat professionals in het maatschappelijk werkveld een cruciale rol spelen. Daarom is het van essentieel belang dat zij investeren in hun kennis en deze kunnen toepassen in de praktijk. 

Therapeutische gezinscentrum Wolfert in Context is gespecialiseerd in behandeling van kwetsbare gezinnen met complexe problematieken. De hulpverlening wordt verleend vanuit divers zorgaanbod - de gezinsbehandeling vindt thuis en op onze locaties plaats. 

Op donderdag 28 maartvan 10.00-13.00 uur vindt de online IAG-platformbijeenkomst plaats. Bij de bijeenkomst staat het thema werkzame elementen en kernkwaliteiten IAG centraal. 

Vanuit CHE kun je vanaf het voorjaar 2024 deelnemen aan:
Hoopvolle perspectieven
Hechtingsgericht werken in gezinnen 

Ben jij begeleider, sociaal werker, jeugd- en gezinsprofessional of IAG’er en wil jij je verdiepen in de contextuele benadering? 

De Rijksuniversiteit Groningen/Het Expertisecentrum voor Gezinnen met Meervoudige en Complexe problemen (GMCP) doet onderzoek naar seksuele- en genderminderheden in de hulp aan GMCP. 

IAG-platform Nederland is een netwerk van ruim 40 jeugdhulpinstellingen en vijf hogescholen, die samenwerken aan de kwaliteit en uitvoering van IAG in Nederland (en Vlaanderen).
Het platform draait voor en door de participanten. Elke twee jaar wordt een congres georganiseerd. Bij voorkeur fysiek. 

Jeugdteam Zaanstad ondersteunt kind(eren) en gezin als het gaat om problemen met bijvoorbeeld functioneren op school, echtscheiding of een verslaving. 

Op donderdag 2 november vindt de live IAG-platformbijeenkomst 'IAG is een pré' plaats in Apeldoorn. Ben jij erbij? Platformbijeenkomsten zijn bijeenkomsten voor en door participanten van het IAG-platform Nederland!

Kennis in Kracht is een jonge, professionele hulpverleningsorganisatie met als primaire missie jongeren die door psychische redenen dreigen vast te lopen, of reeds vastgelopen zijn in hun schoolgang weer naar school te krijgen en/of op school te houden.

Wij wensen een ieder een mooie fijne zomervakantie toe. 

In de maand augustus zijn wij beperkt aanwezig en kan het iets langer duren voordat je een reactie van ons ontvangt. 
Op 21 september zien wij jullie graag online bij ons platformbijeenkomst 'Vitaal en in balans'. 

Zonnige groeten,

Marjo Knapen, coördinator 
Miranda Jimenez Rouweler Hagreis, communicatieadviseur 

 

Werk jij in de(jeugd)zorg, de hulpverlening, de kinderopvang of het onderwijs en wil je beter leren samenwerken met ouders?