Mijn naam is Marjo Knapen. Sinds januari 2023 werk ik als coordinator van het IAG-platform Nederland. Ik doe dit als zelfstandige. Van oorsprong ben ik gezondheidswetenschapper met ervaring in diverse werkvelden. Zo heb ik op een aantal plekken in de gezondheidszorg gewerkt als coordinator en projectleider.
Naast mijn werk voor het IAG-platform werk ik onder meer voor de NFU, de koepel van de academisch medische centra. 

Als coördinator wil ik samen met de stuurgroepleden én deelnemers van het platform de IAG-methode doorontwikkelen en toekomstbestendig houden. Ik wil een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het platform door te verbinden, organiseren en inspireren, waardoor het platform een plek blijft om samen te leren en ontwikkelen. Zodat kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties er zoveel mogelijk baat bij hebben.