Cosis helpt kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Dit doen we in Groningen en Drenthe. Voor korte of lange tijd. Midden in de samenleving, dichtbij de mensen die we helpen. 

Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is ons uiteindelijke doel. Samen maken we kleine stappen. Binnen Kind, Jeugd en Gezin bieden we Wonen, Dagbehandeling en Ambulante ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen. 

IAG is binnen de Ambulante gezinsbehandeling de methodiek waarmee gewerkt wordt, en ook op de andere KJG-locaties zijn medewerkers geschoold om hierin met elkaar dezelfde taal te spreken en elkaar te vinden in gedeelde casu├»stiek. 

We sluiten graag aan bij het IAG-platform om kennis te delen, samen bij te dragen aan de doorontwikkeling van de methodiek en kennis op te doen om de methodiek binnen onze organisatie goed te blijven borgen. Ook naar onze verwijzers en ketenpartners stralen we daarmee uit waar we van zijn, wat we te bieden hebben en hoe we dit doen. Het platform is voor ons hierin een bereikbaar en overzichtelijke plek.