Op donderdag 2 november vindt de live IAG-platformbijeenkomst 'IAG is een pré' plaats in Apeldoorn. Ben jij erbij? Platformbijeenkomsten zijn bijeenkomsten voor en door participanten van het IAG-platform Nederland!

Na een plenaire interactieve lezing gaan we uiteen in workshops voor verdere verdieping op het thema. 
Bij de bijeenkomst op 2 november staat het thema werkzame elementen en kernkwaliteiten IAG centraal. 

Programma

10.00 uur Opening en welkomstwoord door de voorzitter van IAG-platform Nederland

10.20 uur Presentatie door Marjo Knapen, coördinator IAG-platform Nederland
Update over de ontwikkelingen rondom IAG-platform.

10.45 uur Presentatie Loraine Visscher en Margriet Braun
Loraine Visscher is Universitair Docent Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen & Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen. Zij gaat in op haar onderzoek werkzame elementen voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Dit type onderzoek biedt de mogelijkheid om de inhoud van IAG te leggen naast de werkzame elementen voor GMCP en deze informatie te gebruiken om de interventie, waar nodig, nog verder te versterken.
Margriet Braun is lector Social Work bij Saxion. Het lectoraat zet zich in voor de kwaliteit van sociaal werk, met name door methodisch handelen te versterken. Margriet zal ingaan op de kernelementen van IAG. Welke zijn dat eigenlijk? En hoe kun je hier genoeg aandacht aan besteden?

11.30 uur Koffiemoment

11. 45 uur Uiteen in workshops. 
Er zijn een zestal workshops. De informatie over de workshops is te vinden in het aanmeldformulier.

13.00 uur Lunch en netwerken 

Deze platformbijeenkomst is bedoeld voor participanten van het IAG-platform en interessant voor iedereen die betrokken is bij de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling en andere hulpverlening in gezinnen met meervoudige complexe problemen: IAG-hulpverleners, gezinsbegeleiders, onderzoekers, managers, beleidsmedewerkers en studenten.  
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Wel wordt na aanmelding op je aanwezigheid gerekend. Er zijn SKJ punten aangevraagd.

IAG

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen.

Kennis & onderzoek

Meerdere studies laten zien dat IAG een effectieve behandelvorm is, die ervoor zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen en opvoedvaardigheden bij (pleeg)ouders verbeteren.

Opleidingen

Meerdere hogescholen bieden de post-hbo-opleiding IAG aan.

Uitgelicht

Annulering live IAG-platformbijeenkomst 'IAG is een pré' 2 november 2023

Helaas moeten we de platformbijeenkomst op donderdag 2 november in Apeldoorn verplaatsen naar een later moment. 
We streven er naar om de platformbijeenkomst in januari/februari 2024 alsnog te laten plaatsvinden.

De nieuwsbrief van september 2023 is verzonden!

Je leest de nieuwsbrief hier! 

Nascholingsaanbod Hoge Scholen

De vijf hogescholen, die zijn aangesloten bij IAG-platform Nederland, bieden elk een post-hbo-opleiding IAG.
De post-hbo-opleidingen kunnen gevolgd worden door jeugdhulpverleners, gezinshulpverleners of sociaal werkers, die in de praktijk werkzaam zijn met gezinnen.