Het Leger des Heils Noordoost is blij dat het lid is van IAG- platform Nederland. Als Leger des Heils werken we iedere dag aan de beste zorg voor de jongeren. Vanuit dat oogpunt zijn we lid geworden van IAG-platform Nederland. We willen als Leger des Heils graag gebruik maken van de kennis en de tools die IAG Nederland biedt, om zo onze medewerkers te blijven voeden en te inspireren.

Het opvoeden van kinderen is namelijk een grote verantwoordelijkheid voor ouders. Soms lukt het ouders niet om die verantwoordelijkheid te dragen. Het Leger des Heils Noordoost coacht hen om deze verantwoordelijkheid te dragen.

Dat doen we door middel van verschillende vormen van begeleiding. Bij het Leger des Heils bieden we crisishulp aan. Deze interventie biedt hulp in gezinnen, waar met spoed opvoedingsondersteuning nodig is en waar sprake is van onveiligheid voor de gezinsleden.

Ook bieden we ambulante begeleiding aan. Dat doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld via 10 voor Toekomst. 10 voor Toekomst is gezinsbegeleiding aan huis. We helpen gezinnen met meerdere meervoudige problematiek. Verder zijn onze kinder- en jeugdcoaches er om kinderen en jongeren (van 3 tot 18 jaar) te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. Ook maken we gebruik van videohometraining. Videohometraining kan helpen bij de opvoeding, vooral als je het gedrag van je kind maar moeilijk kunt begrijpen.

Met de kennis en de kunde die IAG- platform Nederland biedt, hopen we onze aanpak verder door te kunnen ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
Martijn Folkers
Communicatieadviseur