Mijn naam is Ellen Polstra-Berghuis en sinds april 2022 ben ik actief als stuurgroeplid binnen IAG-platform Nederland. Graag stel ik me even kort voor aan jullie!

De afgelopen 9 jaar heb ik als IAG-er in gezinnen gewerkt voor Trias Jeugdhulp, altijd gecombineerd met één of meerdere (innovatieve) projecten. In augustus 2022 ben ik gestart als projectmanager bij Impluz. Impluz Innovatie signaleert kansen op het gebied van zorg en welzijn, organiseert denkkracht en ontwikkelt programma's of projecten om innovaties te implementeren in de maatschappij. Ook zetten ze projectleiders in om innovaties te begeleiden bij andere organisaties. 

Met deze baan ga ik uit de directe inhoud, maar niet weg van IAG. Want naast mijn functie als projectmanager ben ik 8 uur per week werkzaam voor het IAG netwerk Overijssel, het eerdere 'Hulp aan Huis'. Binnen dit netwerk vervul ik de functie van netwerkregisseur. Doel van het netwerk is om de IAG-methodiek zo goed mogelijk inhoud te geven bij de 13 betrokken organisaties uit Overijssel: binnen de ggz, de lvb-sector en de jeugdhulpverlening. Deskundigheidsbevordering, het organiseren van webinars en netwerkdagen, en intersectorale intervisie zijn daarbij belangrijke onderdelen die we als regionaal netwerk faciliteren. 

Met mijn deelname in de stuurgroep van het IAG-platform Nederland hoop ik een bijdrage te kunnen leveren om de IAG-methodiek verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken, en te houden! Zodat we deze mooie en veelzijdige methodiek kunnen inzetten voor kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties. Maar ook voor onze collega IAG-ers, zodat zij vitaal en met werkplezier dit belangrijke werk kunnen doen in gezinnen, gesteund en gefaciliteerd vanuit hun organisatie.