Mijn naam is Ellen Zweers en ben sinds mei 2020 jaar actief betrokken bij de stuurgroep IAG. Ik heb ruim 10 jaar als gedragswetenschapper gewerkt en werk nu als zorginhoudelijk beleidsadviseur bij ’s Heeren Loo. Daarnaast kom ik in de rol van procesbegeleider, vanuit mijn eigen bedrijf ‘ellen’, op diverse andere plekken in de zorg en het onderwijs.

’s Heeren Loo ondersteunt verspreid over het hele land mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud, van kort tot lang en van licht tot intensief. In de begeleiding en behandeling die we in en met gezinnen vorm en inhoud geven maken onze gezinshulpverleners veelal gebruik van technieken en strategieën vanuit de IAG-methodiek. Daarnaast zijn er gezinnen waar IAG in zuivere vorm wordt toegepast.

Met mijn deelname in de stuurgroep IAG hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de gezamenlijke doorontwikkeling van de IAG-methodiek die past binnen de huidige zorgpraktijk en de huidige markt. Ik geloof erin dat als we dit met elkaar weten te realiseren, we ook de komende jaren veel gezinnen (weer) in hun kracht gaan zetten!