Vanaf 1 juli jl. is Prolis toegetreden als participant van het IAG-platform. Wij heten Prolis bij deze van harte welkom en vroegen directeur Wesley Hekhuizen om de organisatie kort aan jullie voor te stellen.

Welkom! Kun je kort iets over Prolis vertellen?
Prolis staat vrij vertaald voor 'kind centraal'. De afgelopen jaren hebben wij ons als kleine, platte zorgorganisatie weten te onderscheiden op het gebied van ambulante specialistische systeembegeleiding, generalistische basis GGZ (BGGZ: vaktherapie, CGT, Systeemtherapie) en ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Wij zijn de schakel tussen voorliggend veld en specialistische GGZ (SGGZ). Tevens werken we veel samen met het onderwijs.

Hoe is IAG ingebed in jullie organisatie?
Onze organisatie is ontstaan vanuit de visie dat systeemgericht werken een belangrijk uitgangspunt is in de aanpak van de hulpvragen. Al onze medewerkers zijn IAG/ IPG opgeleid, onze overlegstructuur is methodisch ingericht en we hebben in elk team een aparte werkgroep met kartrekkers om het IAG/ IPG-gericht werken met gezinnen te borgen.

Wat was de reden om je aan te sluiten bij het IAG-platform?
De voornaamste reden is dat wij geloven in de meerwaarde van samenwerking en delen van expertise. Dit doen we op verschillende vlakken en manieren, zowel intern als extern, om onszelf te blijven ontwikkelen. Het IAG-platform stelt ons in de gelegenheid om kennis te maken met collega-aanbieders en hierbij ervaringen en kennis uit te wisselen.

Zeker in het verder specialiseren van de IAG-trajecten is het waardevol dat je het samen kunt doen, om resultaten te toetsen en om up-to-date te zijn aangaande de trends en ontwikkelingen bij de cliĆ«nten en collega-zorgaanbieders. 

image001
Meer weten? Klik hier voor de website