Op donderdag 2 juni vindt de nieuwe Participantenbijeenkomst plaats!

Een bijeenkomst voor en door participanten van het IAG-platform Nederland. Deze keer staat het thema Blended Care centraal.
Hieronder vind je het programma. 

Van harte welkom!
Programma 2 juni

9.30 uur     Inloop met koffie/thee

10.00 uur   Welkom
Anka Wagenaar, voorzitter van de stuurgroep, en Heleen Hamberg, coördinator IAG-platform

10.10 uur   Pitches, uitwisselen van kennis

10.30 uur   Lezing 'Blended Care'
De IAG-er beschikt over een veelheid aan interventies om kinderen, jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) te helpen wanneer opvoedsituaties complex zijn. In coronatijd was het nodig om werkzaamheden anders vorm te geven dan we gewend waren. Hoe doen we dat na coronatijd? Wat kunnen we qua blended werken behouden binnen de IAG methodiek, wat laten we direct los? Hoe maken we de IAG methodiek toekomstbestendig?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, ervaringen en wetenschappelijkonderzoek gaan we in op de uitdagingen en mogelijkheden van blended werken binnen de IAG methodiek. 
Ellen Berghuis, IAG-er en lid van ontwikkelteam Blended Care bij Trias Jeugdhulp

11.15 uur   Pauze

11.30 uur   Subgroepen Blended Care
In elke groep zullen vragen over het thema Blended Care worden besproken. De bedoeling is om te komen tot een flyer of overzicht met tips & tricks, die zal worden opgenomen op de website.

12.15 uur  Terugkoppeling 
Per subgroep geeft één deelnemer een korte terugkoppeling van de aanvelingen/aandachtspunten die besproken zijn.

12.30 uur   Afsluiting


Locatie
Update 16 mei
Ruim 95% van de deelnemers heeft aangegeven online deel te nemen. Daarom is vandaag besloten dat de bijeenkomst in z'n geheel online plaatsvindt. De mogelijkheid om deel te nemen vanuit het CODA in Apeldoorn komt te vervallen.

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden via dit formulier!