Mijn naam is Eline Hollander. Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog en regioadviseur zorginhoud en innovatie bij Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Sinds de zomer ben ik lid van de stuurgroep van IAG-platform Nederland. Dat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen vind ik heel belangrijk. IAG kan hier een belangrijke rol in vervullen. Als projectleider ‘IAG methodiekgetrouw werken’ werk ik samen met een team aan verbeteringen in de gezinshulpverlening. Ook als stuurgroeplid lever ik graag mijn bijdrage aan de verdere professionalering van IAG.

Na mijn afstuderen in 2004 ben ik als groepsleider aan de slag gegaan bij 's Heeren Loo op een groep in een 3-milieus voorziening in Soest. Hier verbleven kinderen bij wie zowel sprake was van een licht verstandelijke beperking als psychiatrische problematiek. Wonen, school en vrije tijd speelden zich af op hetzelfde terrein. Een mooie start van mijn carrière om zo, als jongvolwassene, echt te gaan ervaren welke opvoedvraag deze kinderen aan hun opvoeders stellen en hoe ingewikkeld dit kan zijn, als je als opvoeder ook kampt met eigen problematiek.

Deze ervaring heb ik meegenomen naar mijn tweede werkplek in Almere, een 3-milieus voorziening in de jeugdzorg. Op deze werkplek was ik ook als gedragswetenschapper verbonden aan het IPT-team (IAG geschoolde mensen die Intensief Psychiatrische Thuishulp boden). Daar mocht ik kennismaken en ervaren wat IAG inhoudt, wat deze gezinshulpverleners allemaal in hun mars hebben en hoe zij hulpverlening bieden in gezinnen. Stuk voor stuk mensen met hart voor de gezinnen, waarin altijd gezocht wordt naar hoe kinderen toch thuis kunnen blijven wonen en ouders dit vol kunnen houden. Dat is voor mij heel belangrijk: dat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat steeds minder kinderen uithuisgeplaatst worden en daarmee beschadigd raken. In mijn werk in Almere zag ik hoe een uithuisplaatsing regelmatig meer kwaad dan goed deed.

Daarop heb ik de overstap gemaakt naar Accare. Een organisatie die als één van de eerste GGZ-aanbieders de klinische capaciteit drastisch afbouwde en een prachtige behandelvorm heeft ontwikkeld waarbij kinderen en hun ouders samen worden opgenomen (KINGS: Kind in Gezond Systeem). Binnen Accare ben ik als projectleider betrokken bij de pilot ‘IAG methodiekgetrouw werken’, waarin we samen met een team van IAG-ers steeds op zoek zijn naar het verbeteren van de gezinshulpverlening en dit methodiekgetrouw neerzetten in gezinnen met complexe problematiek. Toen mijn collega Nienke Keizers een plek vrijmaakte in de IAG-stuurgroep, heb ik deze kans met twee handen aangegrepen om zo ook binnen het platform een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere professionalering van IAG. Ik hoop dat wij middels het platform steeds kunnen blijven ontwikkelen in het belang van al die kinderen, die je een veilig thuis gunt om op te groeien met ouders die zich daar in gesteund en geholpen voelen.