Op donderdag 3 november vindt de nieuwe online IAG-platformbijeenkomst Veiligheid in Gezinnen plaats. Ben jij erbij?

Platformbijeenkomsten zijn bijeenkomsten voor en door participanten van het IAG-platform Nederland! Na een plenaire interactieve lezing gaan we uiteen in groepjes voor verdere verdieping op het thema. Bij de bijeenkomst op 3 november staat het thema Veiligheid in Gezinnen centraal. 
 

Programma

10.00 uur Welkomstwoord door de voorzitter van IAG-platform Nederland
Opening en update over de ontwikkelingen rondom IAG-platform.

10.20 uur Inleiding Hester Mobach op haar lezing
Hester Mobach is programmamanager partnergeweld en kindermishandeling bij De Waag Nederland en daarnaast docent bij Drakentemmers, expertiseplatform trauma & gehechtheid na huiselijk geweld, en de Jeugdzorgacademie

10.30 uur Interactieve lezing Hester Mobach
De lezing is verdeeld in drie blokken, met tussendoor gelegenheid voor vragen en interactie
- Intergenerationele overdracht van (on)veiligheid in gezinnen 
- Taxatie: hoe herken je onveiligheid? 
- Aanpakken van onveiligheid: hoe doe je dat?  

11.45 uur Pauze

12.00 uur Interactieve casusbesprekingen
Hester Mobach gaat met een aantal deelnemers in gesprek over hun vooraf ingebrachte casus rond het thema veiligheid. De overige deelnemers kunnen per chat deelnemen.

13.00 uur Afsluiting

Aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor participanten van het IAG-platform. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Wel wordt na aanmelding op je aanwezigheid gerekend.

Je kunt je aanmelden via dit formulier!

Praktische informatie

Datum: 3 november 2022
Tijden: 10.00 uur - 13.00 uur, met een pauze
Locatie: online (je ontvangt een week voor de bijeenkomst een link om in te loggen)