Mijn naam is Harm Renkema en sinds januari 2023 maak ik deel uit van de stuurgroep van IAG-platform Nederland. Ik ben werkzaam als senior-docent en coördinator van de IAG opleidingen bij het kenniscentrum Zorg en Welzijn bij de NHLStenden hogeschool in Leeuwarden. Sinds 2017 maak ik deel uit van het IAG team bij ons op de hogeschool.

De afgelopen maanden zijn een aantal ingezonden tools beoordeeld door de Werkgroep Tools en een aantal van deze zijn toegevoegd aan de website.

Er zijn binnen de stuurgroep en dagelijkse organisatie van het IAG-platform een aantal wijzigingen de komende tijd. In dit bericht lees je meer. 

Binnen IAG-platform Nederland werken de Hogescholen (HAN, CHE, Saxion, HU en NHL Stenden) al geruime tijd intensief samen. We zijn begonnen met de ambitie om de kwaliteit van de IAG-opleidingen te borgen en om de inhoud en het niveau van de opleidingen op elkaar af te stemmen. Inmiddels is de samenwerking uitgegroeid tot een lerend netwerk. Door dit lerend netwerk zijn we nog beter in staat om IAG-ers blijvend te ondersteunen in het leven lang leren.

De stuurgroepleden, coördinator, en ondersteuner van het IAG-platform wensen alle lezers van de nieuwsbrief gezellige kerstdagen en een goed begin van een gelukkig 2023!

 

Kerstwens IAG

Naar aanleiding van de platformbijeenkomst Blended Care in juni is er een werkgroep opgericht om te onderzoeken hoe we Blended Care kunnen inbedden in de IAG-methodiek. Op 22 november kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar.

Op donderdag 3 november vond de online platformbijeenkomst 'Veiligheid in Gezinnen' plaats. Ruim 100 deelnemers beoordeelden de bijeenkomst met een gemiddelde van ruim 4 (van 5) sterren.

Op 29 november presenteerde Carola van Hof (gedragskundige bij Alliade jeugdzorg en onderzoeker bij PWO) de uitkomsten van haar praktijkonderzoek naar hulpmiddelen voor gesprekken met ouders met een LVB over ‘goed genoeg’ opvoeden.

We hebben plek bij de werkgroep Blended Care. Sluit jij aan bij de werkgroep?

Een tijdje geleden hebben we het proces ingezet om het IAG-platform te professionaliseren. Daar gaan we in 2023 mee verder!

Donderdag 22 september kwam de Werkgroep Tools bijeen om te bespreken hoe we de grote hoeveelheid aangeleverde interventies kunnen gaan indelen op de site.

In juni vond de platformbijeenkomst Blended Care plaats. Daar is gesproken over de mogelijkheden die blended care biedt voor IAG'ers. Ook is het voornemen geuit om een werkgroep Blended Care te starten. Doe jij mee?

Mijn naam is Ellen Polstra-Berghuis en sinds april 2022 ben ik actief als stuurgroeplid binnen IAG-platform Nederland. Graag stel ik me even kort voor aan jullie!

Op maandag 26 september a.s., om 12.45 uur zal Loraine Visscher aan de Rijksuniversiteit Groningen haar proefschrift over werkzame elementen van interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) verdedigen. Een groot aantal IAG hulpverleners en gezinnen die IAG ontvingen hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

Ieder jaar vindt er een IAG (netwerk) dag Overijssel plaats voor alle intensieve ambulante gezinsbegeleiders van de aangesloten organisaties van het IAG netwerk Overijssel. Op dinsdag 28 juni kon het eindelijk, na twee jaar, weer doorgaan, live in het HOF theater in Raalte.