Het Leger des Heils Noordoost is blij dat het lid is van IAG- platform Nederland. Als Leger des Heils werken we iedere dag aan de beste zorg voor de jongeren. Vanuit dat oogpunt zijn we lid geworden van IAG-platform Nederland. We willen als Leger des Heils graag gebruik maken van de kennis en de tools die IAG Nederland biedt, om zo onze medewerkers te blijven voeden en te inspireren.

Het opvoeden van kinderen is namelijk een grote verantwoordelijkheid voor ouders. Soms lukt het ouders niet om die verantwoordelijkheid te dragen. Het Leger des Heils Noordoost coacht hen om deze verantwoordelijkheid te dragen.

Dat doen we door middel van verschillende vormen van begeleiding. Bij het Leger des Heils bieden we crisishulp aan. Deze interventie biedt hulp in gezinnen, waar met spoed opvoedingsondersteuning nodig is en waar sprake is van onveiligheid voor de gezinsleden.

Ook bieden we ambulante begeleiding aan. Dat doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld via 10 voor Toekomst. 10 voor Toekomst is gezinsbegeleiding aan huis. We helpen gezinnen met meerdere meervoudige problematiek. Verder zijn onze kinder- en jeugdcoaches er om kinderen en jongeren (van 3 tot 18 jaar) te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. Ook maken we gebruik van videohometraining. Videohometraining kan helpen bij de opvoeding, vooral als je het gedrag van je kind maar moeilijk kunt begrijpen.

Met de kennis en de kunde die IAG- platform Nederland biedt, hopen we onze aanpak verder door te kunnen ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
Martijn Folkers
Communicatieadviseur

Je leest 'm hier!

Cosis helpt kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Dit doen we in Groningen en Drenthe. Voor korte of lange tijd. Midden in de samenleving, dichtbij de mensen die we helpen. 

Ik ben Miranda Jimenez Rouweler Hagreis. Getrouwd, 1 zoon en woonachtig in Goor. Na een aantal jaren bij de Rabobank te hebben gewerkt als managementassistente, heb ik in 2005 de overstap gemaakt naar de zorg.  Sinds november 2020 werk ik als coördinator IAG netwerk Overijssel en per 1 februari 2023 werk ik als zelfstandige voor IAG- platform Nederland als communicatieadviseur/ondersteuner.  

Een bijeenkomst voor en door participanten van het IAG-platform Nederland! Deze keer staat het thema Vitaal en in balans centraal.  Tijd: 10.00 uur-13.00 uur, met een pauze.
Binnenkort volgt het programma! 

Mijn naam is Marjo Knapen. Sinds januari 2023 werk ik als coordinator van het IAG-platform Nederland. Ik doe dit als zelfstandige. Van oorsprong ben ik gezondheidswetenschapper met ervaring in diverse werkvelden. Zo heb ik op een aantal plekken in de gezondheidszorg gewerkt als coordinator en projectleider.
Naast mijn werk voor het IAG-platform werk ik onder meer voor de NFU, de koepel van de academisch medische centra. 

Mijn naam is Joris van Veen en ik ben als opleider, trainer en adviseur werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, academie Mens en Maatschappij. In deze rol coördineer ik de IAG opleiding en verschillende andere opleidingstrajecten in het kader van bij- en nascholing van Jeugd,- en Gezinsprofessionals.  

Mijn naam is Harm Renkema en sinds januari 2023 maak ik deel uit van de stuurgroep van IAG-platform Nederland. Ik ben werkzaam als senior-docent en coördinator van de IAG opleidingen bij het kenniscentrum Zorg en Welzijn bij de NHLStenden hogeschool in Leeuwarden. Sinds 2017 maak ik deel uit van het IAG team bij ons op de hogeschool.

De afgelopen maanden zijn een aantal ingezonden tools beoordeeld door de Werkgroep Tools en een aantal van deze zijn toegevoegd aan de website.

Er zijn binnen de stuurgroep en dagelijkse organisatie van het IAG-platform een aantal wijzigingen de komende tijd. In dit bericht lees je meer. 

Binnen IAG-platform Nederland werken de Hogescholen (HAN, CHE, Saxion, HU en NHL Stenden) al geruime tijd intensief samen. We zijn begonnen met de ambitie om de kwaliteit van de IAG-opleidingen te borgen en om de inhoud en het niveau van de opleidingen op elkaar af te stemmen. Inmiddels is de samenwerking uitgegroeid tot een lerend netwerk. Door dit lerend netwerk zijn we nog beter in staat om IAG-ers blijvend te ondersteunen in het leven lang leren.

De stuurgroepleden, coördinator, en ondersteuner van het IAG-platform wensen alle lezers van de nieuwsbrief gezellige kerstdagen en een goed begin van een gelukkig 2023!

 

Kerstwens IAG

Naar aanleiding van de platformbijeenkomst Blended Care in juni is er een werkgroep opgericht om te onderzoeken hoe we Blended Care kunnen inbedden in de IAG-methodiek. Op 22 november kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar.

Op donderdag 3 november vond de online platformbijeenkomst 'Veiligheid in Gezinnen' plaats. Ruim 100 deelnemers beoordeelden de bijeenkomst met een gemiddelde van ruim 4 (van 5) sterren.

Op 29 november presenteerde Carola van Hof (gedragskundige bij Alliade jeugdzorg en onderzoeker bij PWO) de uitkomsten van haar praktijkonderzoek naar hulpmiddelen voor gesprekken met ouders met een LVB over ‘goed genoeg’ opvoeden.